17" twin-spoke alloy wheels.

The Elantra SR Turbo features 17" twin-spoke alloy wheels that enhance the sporty exterior.